Działaj z pomysłem na bezpieczeństwo – łącz propozycje.

Dziś bardzo rzadko pojedyncze zabezpieczeni jest skuteczne przed ewentualnymi stratami. Coraz częściej okazuje się bowiem, że nie tyle zawodzą ludzie czy urządzenia, co raczej pojawiają się osoby, które łamią zabezpieczenia czym przyczyniają się do ewentualnych strat. Jest to swego rodzaju wyścig pomiędzy pojawiającą się technologią i oferowanymi rozwiązaniami i osobami działającymi na naszą szkodę. Zmusza to wiele osób do podejmowania różnorodnych działań, które mają temu przeciwdziałać. Dlatego też zaczęto łączyć rozwiązania z zakresu zabezpieczenia mienia oraz osób.

Jednym z bardziej atrakcyjnych pomysłów, które zaczęły stosować firmy oraz przedsiębiorstwa to połączenie usług z zakresu monitoringu i telewizji przemysłowej oraz usług firmy ochroniarskiej. Obie te propozycje mają liczne zalety. Osobno posiadają pewne wady, jednak łącznie są bardzo skuteczne w rejestrowaniu wydarzeń. Monitoring z pomocą kamer pozwala rejestrować wydarzenia. Dzięki takiemu zapisowi, można dochodzić rzeczywistych wydarzeń oraz tego gdzie, kto był w danym momencie i jakie czynności wykonywał. Przebieg wypadków jest bardzo często ważnym czynnikiem w dochodzeniu do prawdy. Nagrania tego typu są bardzo często pomocne zarówno dla właściciela jak i dla policji, inspektora budowlanego czy inspekcji pracy. Różnorodne zdarzenia, rejestrowane z pomocą kamer, w zależności od ich charakterystyki mogą być potrzebne bowiem rozmaitym służbą.

Sama obecność monitoringu sprawia, że czujemy się więc bezpieczniejsi. Kieszonkowcy oraz złodzieje rzadko pozwalają sobie na ryzyko działania na terenie obiektu, który jest monitorowany. Nigdy bowiem nie wiadomo czy w danym momencie operator nie ma kamery skierowanej właśnie na dana osobę bądź część sklepu. Coraz częściej również sama kamera nie zawsze jest widoczna. Mniejsze rozmiary pozwalają na lepsze umieszczenie kamery, której zabudowany obiektyw nie powoli na jednoznaczne określenie gdzie jest skierowany.

Obraz z kamer może być obserwowany i analizowany przez osobę w pokoju, która może być członkiem ochrony. W przypadku wykrycia niepokojącej sytuacji informuje o tym pozostałe osoby. w ten sposób można lepiej kontrolować sytuację przy zmniejszeniu ilości personelu, który jako „ochrona” porusza się po terenie firmy. Obraz z kamer, można też przekazać do firmy ochroniarskiej, bądź też w inny sposób sprawić by kontrolowała ona bezpieczeństwo w danym miejscu.