Dowody jakości – słowo o kamerach

Dziś mało, który sposób nadzoru nad danym terenem jest bardziej skuteczny niż kamery rozmieszczone na dachach, słupach i ścianach budynków. Możliwości oferowane przez tego typu rozwiązania to oczywiście nagrywanie zarówno obrazu jak i dźwięku co może być wykorzystywane w przyszłości kiedy zajdzie tylko taka potrzeba. Oczywiście system ten musi być nadzorowany i obserwowany przez człowieka, jednak jeden człowiek może obserwować jednocześnie kilka monitorów, zaś sam człowiek nie może być obecny w kilku miejscach w tym samym czasie. Jest to bardzo duże wsparcie techniki, która obecna jest nie tylko w miejscach pracy. Wszystkie one występują również na drogach, gdzie rejestrują wykroczenia i wypadki, zapewniają spokój na placach zabaw i w miejscach publicznych, czy też są przysłowiową przestrogą na stadionach. Nagranie z kamery może być dowodem zarówno stanowiącym obciążenie, jak również weryfikującym zeznania.

Wśród kamer, możemy dziś spotkać zarówno takie, które są nakierowane na stałe na daną przestrzeń, jak i takie, które mogła poruszać się dzięki odpowiednim mechanicznym elementom. Co prawda rzadko mogą się one poruszać po specjalnych suwnicach, jednak już obrót dookoła własnej osi, poruszane obiektywem w pionie, jest bardzo często ważnym elementem takich kamer. Wszystko zależy oczywiście od zastosowanego modelu i dodatków. Dlatego też można w zakresie wielu kamer przemysłowych liczyć na wiele dodatkowych elementów w postaci elementów mechanicznych oraz obiektywów, które pozwalają przybliżać obraz obserwowany przez kamerę. Sam obraz i jego jakość określają parametry cechujący daną kamerę. Podobnie jest z polem widzenia kamery. Takie czynniki powinny decydować o wyborze modelu dla danego miejsca. Nie wszędzie, bowiem potrzeba kamery od szerokim kącie widzenia. Czasami wystarczy mniejsza, którą jest zdecydowanie ukryć pod sufitem, dachem, bądź też ukryć w dziupli drzewa.