Chroni przed wodą i ciałami stałymi – wytrzymałe kamery

Urządzenia, które są dziś dostępne dla każdego z nas prezentują rozmaitą wartość. Przeznaczenie pod konkretne potrzeby muszą być z jednej strony lekkie w innych sytuacjach wytrzymałe. Ważny jest również charakter urządzeń i ich główna funkcja. Dlatego też należy dobrać urządzenia pod daną działalność. Efektem tego na rynku pojawiają się rozwiązania idealne dla konkretnego klienta pod konkretne miejsce.

Bardzo podobnie jest w przypadku kamer. Można je znaleźć w rozmaitych miejscach, które chronią i zabezpieczają w rozmaitym zakresie. Na ten cel muszą być one odpowiednio odporne. Uszkodzenia kamer mogą wynikać z kilku czynników, którymi są zarówno uszkodzenia wynikające z kontaktu z ciałami stałymi oraz z wodą. Dla określenia tego stanu przyjmuje się klasyfikację IP. Występujące po nim dwa oznaczenia, odnoszą się w przypadku pierwszego do odporności na penetrację przez ciała stałe, zaś drugi przez wodę. Skala klasyfikacji występuje następująco:

- zabezpieczenie przed ciałami stałymi: 0-6,

- zabezpieczanie przed wnikaniem wody: 0-9.

Dla obu czynników wskaźnik „0” oznacza bak ochrony. Zarówno w przypadku ochrony przed wnikaniem ciał stałych, jak i zabezpieczeniem przed wnikaniem wody im wyżej w skali, tym ochrona jest skuteczniejsza. Dzięki temu osiąga się kamery, które są wyjątkowo odporne na czynniki zewnętrzne. W zakresie wnikania ciał stałych, przyjmuje się w klasyfikacji wielkość ciał podawaną w milimetrach (od około 50mm – braku możliwości wnikania). Najmniejsza średnica, którą można znaleźć w parametrach klasyfikacji to 1mm dla poziomu 4. Dla poziomu 5, określa się brak wpływu na urządzenie. Poziom 6, to całkowity brak możliwości wniknięcia ciała stałego.

Zabezpieczenia w zakresie wnikania wody ma dużo szerszą skalę wartości. Wynika to między innymi z tego, że brane są tu rozmaite czynniki w stosunku do konkretnej wartości. W takich przypadkach uwzględnia się między innymi:

- czas przebywania pod wodą,

- kąt pod, którym pada woda,

- klasyfikację wody (strumień, zanurzenie pod wodą, wynik kondensacji wodnej),

- ciśnienie wody,

- temperatura wody,

- kierunek, z którego pada woda.

Znając te wskaźniki możemy dobrać model kamery do konkretnych sytuacji.